Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

Cold hands Warm hearts


Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν κάνει κρύο εμείς πάντα
κουβαλάμε ένα βαρύ φορτίο
Γεμάτοι πάντα δρόμοι, μα άδειες οι καρδιές τους
Μας βλέπουν και μας προσπερνούν σαν να είμαστε ξένοι
Παρ’ όλα αυτά μεγάλες οι καρδιές μας, όχι σαν τις δικές τους
Ξέρουμε πως στην ζωή αυτή δεν θα μείνουμε χαμένοι


Το κρύο μας διαπερνά, μα ο πόνος δεν περνά…πάλι…αφήνει σημάδια και προσπερνάει…όπως τα χρόνια…τα δάκρυα γίνονται ένα με τα άσπρα χιόνια…κάθε χειμώνα… πληγές ανοιχτές… κρύες καρδιές, που προσποιούνται πως είναι ζεστές


Ίσως δεν μας προστατεύουν κενά τούβλα και ξύλα, μα εμείς έχουμε για παρέα πράσινα φύλλα…που έχουν ψυχή και μας δίνουν ζωή…δεν έχουμε ανάγκη από άδεια κουτιά…που δεν προσφέρουν τίποτα πέρα από μοναξιά

Γραφήματα 2ης ομάδας

Γραφήματα 3ης ομάδας

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
  • Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
  • Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων σε μια ενιαία παρουσίαση , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια: θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια: ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια: πορεία ερευνητικής εργασίας- χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια: εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια: πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια: ενημερωτικό βίντεο
10η – 14η διαφάνεια: έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η – 17η διαφάνεια: πορεία κατασκευής μακέτας/ ολιγόλεπτης ταινίας β΄τετραμήνου
18η διαφάνεια: αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία μακέτας
  • Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας.
  • Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασία
  • Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
Α) Η κάθε ομάδα δημιουργεί μια μακέτα ή μια ολιγόλεπτη ταινία , μέσα από την οποία παρουσιάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σύγχρονες πόλεις, εστιάζοντας στην κατηγορία που επέλεξε , καθώς και τρόποι αντιμετώπισης τους
(διαθέσιμος χρόνος 240΄)


Β) Παρουσιάστε τα έργα σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )